TILANNEKATSAUS 14.4.2020

Pitkäperjantaina 10.4.2020 lähetimme asukkaiden ja potilaiden omaisille tilannetiedotteen. Tuolloin
Kaunialassa ei oltu vielä tavattu yhtään koronatapausta, mitä voitiin jo pitää pienenä ihmeenä, sillä
Kauniala on sekä sijaintinsa että kokonsa (200 vuodepaikkaa ja 300 työntekijää) puolesta selvästi
suuremmassa riskissä kuin pienet hoivakodit. Huolellisesti toteutettujen varotoimenpiteiden ansiosta
saimme infektion leviämistä Kaunialaan pitkitetyksi useita viikkoja – kaiken aikaa kuitenkin tiedostimme,
että epidemiahuippu on vielä edessä, joten emme todennäköisesti tulisi välttymään koronatapauksilta.

Pian tiedotteen lähettämisen jälkeen saimmekin alustavan tiedon kahden hoitajan todennäköisestä
altistumisesta COVID-19 -virukselle. Ryhdyimme välittömästi lisävarotoimiin ja suojaustoimiin, ja
vuorokautta myöhemmin, myöhään lauantai-iltana 11.4., saimme tiedon, että testitulokset olivat
positiiviset.

Tästä pyörähtivät käyntiin mittavat altistuneiden jäljitysprosessit; sekä henkilökunnasta että potilaista
käytiin lävitse huolellisesti kaikki, jotka ovat voineet altistua virukselle. Altistunut henkilöstö lähetettiin
kotiin karanteeniin, ja kyseisten osastojen potilaita alettiin hoitaa täysin koronavarotoimin.

Omaisille lähetettiin 12.4. uusi tiedote, jossa kerrottiin tilanteen muuttuneen.

Myös viranomaiset on pidetty kaiken aikaa ajan tasalla tilanteesta.

Tiistaihin 14.4. mennessä henkilökuntaa ja potilaita on testattu toistakymmentä: Henkilöstöstä ei
toistaiseksi ole löydetty enempää positiivisia, mutta kolmelta potilaalta on löydetty COVID-19 –infektio.
Testauksia jatketaan ja laajennetaan.

Teemme kaikkemme rajataksemme altistukset Kaunialassa mahdollisimman vähäisiksi. Altistuneet
hoidetaan ja tutkitaan HUS:n ohjeiden mukaisesti.

TAUSTATIETOA
Kaunialan Sairaala Oy on yksityinen voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, mutta Vantaan kaupungin 100%
omistuksen kautta se on osa julkista kaupunkikonsernia. Siten asemamme yksityisenä vs. julkisena on
”välimallia”. Toimintaamme ohjaavat eri viranomaisten (STM, AVI, THL), Vantaan kaupungin, sekä
sairaanhoitopiirin (HUS) määräykset, suositukset/ohjeet sekä linjaukset. Kaunialan toiminnasta n. 2/3 on
vanhusten ympärivuorokautista hoivaa (pysyviä asukkaita), ja 1/3 kuntoutussairaalatoimintaa (vaihtuvia
potilaita).

KORONATESTAUKSET
Henkilökunnan ja potilaiden testauskriteerit ovat samat kaikille. Kun potilaan oireet antavat aihetta epäillä
koronainfektiota, Kaunialan lääkärin tulee konsultoida HUS:n infektiolääkäriä, joka päättää tehdäänkö
testauksia ja missä laajuudessa. Testauslinja on muuttunut ajan myötä selvästi aktiivisemmaksi.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on todennut, että Kaunialan sairaalan käytännöt testausten suhteen ovat
asianmukaiset.

MUUT VAROTOIMENPITEET
Uusien potilaiden sisäänotto oli jo aiemmin varotoimena keskitetty niin, että potilaan mukana mahdollisesti
saapuva infektio rajautuisi yhdelle osastolle. Nyt uusien potilaiden sisäänotto on kokonaan keskeytetty.

Henkilöstöä on palkattu lisää niin paljon kuin olemme saaneet, jotta kiertäviä sijaisia ei tarvitsisi käyttää.
Kaunialan sisällä sekä henkilöstön että asukkaiden liikehdintää on rajoitettu. Ruokailu – ym. tilanteissa
turvaetäisyyksistä huolehditaan. Nämäkin varotoimet oli toteutettu jo useita viikkoja sitten.

Jotta elämä poikkeusoloissakin olisi inhimillistä, ei asukkaiden oleskelua ole täysin rajattu omaan
huoneeseen niillä osastoilla, joissa koronavirusta ei ole tavattu. Pyrimme pienin keinoin tuottamaan
asukkaille edelleen iloa ja tekemistä, vaikka turvallisuuden vuoksi rajoituksia onkin paljon. Ulkoilemassakin
käydään mahdollisuuksien mukaan.

LOPUKSI
Emme ole tilanteessa yksin, viranomaisilta saamme kiitettävästi apua, yksityiskohtaisia ohjeita ja
taustatukea. Kiitämme asukkaita ja omaisia hyvästä yhteistyöstä ja ymmärryksestä, sekä henkilöstöämme
arvokkaasta työstä ja vastuunotosta!

Kaunialassa 14.4.2020
Toimitusjohtaja Mervi Ahlroth