Tiedote 15.6.2021 Kaunialan Sairaalan asiakkaille ja omaisille

Vantaa luopuu Kaunialan sairaalan omistuksesta – toiminta jatkuu

Vantaan kaupunki luopuu Kaunialan sairaalan omistuksesta. Kaupunki myy sairaalan julkisen

tarjouskilpailun kautta.

Kaunialan Sairaala osakeyhtiö perustettiin vuonna 2006 Sotainvalidien Veljesliitto ry:n ja Vantaan

kaupungin yhteisyritykseksi. Vuonna 2019 Vantaan kaupunki lunasti loput sairaalayhtiön osakkeet

itselleen, ja on siten tällä hetkellä Kaunialan Sairaala Oy:n ainoa omistaja.

Kaunialan sairaalakokonaisuuden kehittämispotentiaali on huomattava, mutta koska sairaala

sijaitsee vieraalla paikkakunnalla, ei yhtiöllä kuitenkaan nähdä pitkällä aikavälillä asemaa

Vantaan palvelutuotannossa. Myös Kaunialan avo- ja kotipalvelujen toiminta suuntautuu

pääsääntöisesti muille asiakkaille kuin Vantaan kaupungille. Sekä myyjän että yhtiön tavoitteena

on, että Kaunialan sairaalan toiminta siirtyisi omistajalle, jolla on taitoa, resursseja ja tahtoa

kehittää toimintaa pitkäjänteisesti ja taloudellisesti järkevällä tavalla.

Sotainvalidien ja veteraaniväestön hoito, hoiva ja kuntoutus ovat olleet sairaalan toiminnan ytimenä

jo 75 vuoden ajan, ja nämä palvelut ovat edelleen yhtiöjärjestyksessä toiminnan päätarkoituksena.

Kaunialan sotavammasairaalabrändi onkin houkutteleva kohde monelle ostajaehdokkaalle.

Lunastaessaan sairaalayhtiön loput osakkeet itselleen vuonna 2019, Vantaan kaupunki on sitoutunut

myötävaikuttamaan siihen, että myydessään tai luovuttaessaan osakkeet eteenpäin uusi omistaja

jatkaisi sotainvalidien hoitoa entisen tasoisesti. Sairaala-tasoinen kuntoutus sekä muun

vanhusväestön hoivapalvelut ovat kuitenkin nykyisin Kaunialan sairaalan suurinta toimintaa, ja myös

nämä palvelut pyritään säilyttämään asiakkaille mielekkäällä tavalla.

Kauniala tullaan myymään toiminnallisena kokonaisuutena, johon kuuluu sekä kiinteistö, että

sairaalayhtiö kaikkine toimintoineen. Lisäksi julkisena hankintana kilpailutettavaan kokonaisuuteen

kuuluu, että Vantaa jatkaa palvelujen ostamista Kaunialan Sairaalasta. Uuden omistajan odotetaan

jatkavan ja kehittävän sosiaali- ja terveysalan toimintaa Kaunialassa. Sairaalan sekä KotiKaunialan

toiminnat jatkuvat katkeamattomana kaupantekoprosessin yli entisellä henkilökunnalla ja

palveluvalikoimalla.

Kaunialan asukkaiden ja kuntoutuspalvelujen potilaiden huolenpito turvataan ennen ja jälkeen

kaupantekoprosessin, eikä kenenkään tarvitse huolestua palvelujen jatkumisesta. Asiakkaita ja

omaisia tiedotetaan prosessin etenemisen mukaisesti. Tavoitteena on, että omistajanvaihdos voisi

tapahtua vuodenvaihteessa 2021-2022.

Lisätietoja:

Kaunialan Sairaala: Toimitusjohtaja Mervi Ahlroth 050-374 2663, mervi.ahlroth@kauniala.fi

Vantaan kaupunki: Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen

minna.lahnalampi-lahtinen@vantaa.fi 09 8392 0028