Tarjoamme virike- ja virkistyspalveluja kaikille Kaunialan asiakkaille. Toiminnan tarkoituksena on tukea ja edistää asiakkaidemme henkistä ja fyysistä toimintakykyä. Tarjoamme monipuolista virkistystoimintaa ja käytämme taiteen ja kulttuurin keinoja monialaisesti. Otamme huomioon asukkaiden tarpeita, ehdotuksia ja toiveita, kun järjestämme ohjelmia, ryhmiä ja tapahtumia (esim. musiikki- ja laulutilaisuudet, kuvataideryhmä, juhlat jne.)

Tuotamme virkistystä asukkaillemme yhteistyössä Kaunialan henkilöstön ja ulkoisten yhteistyökumppaniemme kanssa. Kaunialan Toverikunta ry on keskeinen rahoittaja ulkopuolisten esiintyjien hankinnassa. Kaunialan vapaaehtoiset ovat ahkerasti auttamassa mm. kuljetuksissa, jotta mahdollisimman moni asukas pääsee osallistumaan toimintaan.
Yhteisöllinen ja osallistava toiminta kohottaa omanarvontuntoa, tuottaa mielihyvää ja onnistumisen elämyksiä asukkaillemme.

Julkaisemme kuukausittain tapahtumalistan extranetissä.