Kohderyhmä
Ikääntyneet ja aikuiset henkilöt, joilla on vähäinen suoriutumis-/ osallistumisrajoite arkipäivän toiminnoissa vammaan, sairauteen tai muuhun terveydentilan heikkenemiseen liittyen.

Tuotekuvaus

Toimintakykyä edistävä ohjaus

Ohjauksella ja neuvonnalla edistetään asiakkaan liikunta- ja toimintakykyä ja voimavarojen käytön optimointia. Ohjaus ja neuvonta toteutetaan yksilöllisesti, asiakasta ohjataan itsenäiseen toimintaan oman hyvinvointinsa edistämiseksi ja riskitilanteiden tunnistamiseksi.

Terveyttä edistävä ohjaus

Ohjauksella ja neuvonnalla edistetään asiakkaan terveyttä jakamalla tietoa terveyttä ja hyvinvointia edistävistä toimenpiteistä, ohjaamalla liikunnallisiin ja muihin terveyttä tukeviin elämäntapoihin sekä erilaisiin terveys- ja liikuntapalveluihin.

Työkykyä edistävä ohjaus ja neuvonta

Ohjuksella ja neuvonnalla edistetään kuormitusta vähentävien työasentojen ja työliikkeiden omaksumista, työpaikkaliikunnan, elpymisliikunnan ja työoloja koskevaa ergonomian parantumista.

 

Toteuttaja:      Fysioterapeutti

Sisältö:           Fysioterapeuttinen tutkimus

Lisäksi tutkimuksen perusteella tarvittava:

Kotiharjoitteiden / liikuntasuosituksen laatiminen ja ohjaaminen
Terveysneuvonta
Ergonomiaohjaus
Toimintarajoitteiden hallinnan harjoitukset
Apuvälineen käytön ohjaus

Aika:                75 min

Toteuttaja:       Fysioterapeutti

Hinta:              87 €