Kaunialan Sairaala on opetussairaala, jossa hoito-, kuntoutus- ja lääketieteen eri opiskelijat suorittavat opintojensa käytännön harjoittelua. Helsingin yliopisto hyväksyy Kaunialassa suoritettua palvelua 12 kuukauden verran geriatrian, yleislääketieteen, kliinisen farmakologian ja neurologian erikoislääkärin tutkintoihin vaadittavaan kliiniseen työhön. Lisäksi harjoittelua voivat suorittaa myös laitoshuoltajaksi, kiinteistöhuoltajaksi tai suurtalouskokiksi opiskelevat. Harjoittelun aikana opiskelijat toimivat opettajiensa ohjauksessa.

Opetuksesta ja hoidosta vastaavat eri alojen kokeneet asiantuntijat: lääkärit, terapeutit ja hoitajat. Opiskelijoilla on vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus kuten muullakin henkilökunnalla.

Opetussairaalassa on mahdollista, että hoitoon ja kuntoutukseen osallistuu alan opiskelijoita. Siten autamme heitä kehittymään terveydenhuollon ammattilaisiksi, joilla on myös hyvä käytännön kokemus potilastyöstä. Opetussairaalana toimiminen kasvattaa ammattitaistoista henkilökuntaa myös meille Kaunialaan.

Lisätietoja:
koulutuskoordinaattori marjut.kautto@kauniala.fi

lääkärien koulutusohjelmista lisätietoja saa johtavalta ylilääkäriltä, dosentti Reino Pöyhiältä reino.poyhia@kauniala.fi

 

Lue opiskelijoiden mietteitä Kaunialasta työssäoppimispaikkana:

palaute 2017

palaute 2018