Tiina, lähihoitaja

”Oppiminen ei katso ikää.”

Vuonna 2018 Kaunialassa tehtiin organisaatiouudistus, jonka yhteydessä sairaala-apulaisten työpanosta vähennettiin sairaalatoiminnan muuttuessa enemmän hoivatoiminnaksi ja vastaavasti hoitotyön resursseja lisättiin. Tällöin työnantaja kannusti sairaala-apulaisia hakeutumaan yhteishaussa kouluttautumaan hoiva-alalle, mikäli se yhtään kiinnostaisi ja tarjosi oppisopimuspaikkaa Kaunialassa vanhan työntekijän ehdoin.

Tiina Libe, 62v. oli yksi näistä uudelleen kouluttautujista ja opinnot hän pääsi aloittamaan syyskuussa 2018 oppisopimuksella. Alkujaan jo työhaastattelussa sairaala-apulaiseksi Tiina ihastui Kaunialan ympäristöön ja päätti tällöin haluavansa vielä joku päivä opiskella lähihoitajaksi.

Tiina on asunut Suomessa 9 vuotta ja opiskellut suomen kielen itsenäisesti, mutta näkee opiskelulla olevan paljon positiivista vaikutusta uuden kielen oppimiseen. Kirjallisten tehtävien ja näyttösuunnitelmien tekeminen on ollut hänestä paljon helpompaa, kun on päässyt jo heti alkumetreiltä kiinni lähihoitajan työtehtäviin. Tiina kokee, että Kaunialassa pääsee näkemään ja oppimaan niin paljon, kun vain tahtoa ja kiinnostusta on ja suositteleekin oppisopimuskoulutusta ja Kaunialaa ihan kaikille alasta kiinnostuneille. Ohjaajilta on saanut aina rakentavaa palautetta ja mikäli jotain on tehnyt väärin, ei kukaan syyttele vaan asia otetaan oppimisen kannalta. Tiinan näkemys onkin, että kaikessa negatiivisessa on aina pieni palanen positiivista.

Tiina on työskennellyt pitkälti osastolla Kielo ja antaakin kiitosta upeille työkavereille, jotka rientävät aina apuun, esimiehelle, jolta saanut kannustusta ja Kaunialalle tästä mahdollisuudesta.


Tarja, lähihoitaja

”Vanhusten arvokas ja kunnioittava, kaunis kohtelu on minulle sydämen asia.”

Olen aikaisemmin hoitanut lapsia päiväkodissa ja pitkään kotona perhehoitajana. Kun päätin lähteä taas kodin ulkopuolelle töihin, astuivat lähihoitajaopinnot kuvaan. Aikuisopiskelijana opinnot sujuivat nopeasti ja joustavasti, kun vastuu opinnoista oli hyvin pitkälti itsellä. Maaliskuun lopulla 2017 tulin hoito- ja huolenpitojaksolle työssä oppimaan Kaunialaan. Jäin keikkalaiseksi ja kesällä tein sijaisuuksia, ja syksystä alkaen taas keikkailin opintojen lomassa. Kun maaliskuussa seuraavana vuonna valmistuin lähihoitajaksi lasten- ja nuorten osaamisalalta, sain sijaisuuden.

Harkitsin lasten puolelle jäämistä, mutta päätin kuitenkin suunnata vanhuspuolelle, koska siellä on minulle haasteita ja paljon uutta opittavaa muun muassa muistisairauksien ja monien muiden sairauksien osalta, joita vanhuksilla on. Niinpä työn ohessa syksyllä 2018 suoritin vielä toisen osaamisalan, sairaanhoito ja huolenpito, kehittääkseni ammattitaitoani.

Työpäivät ovat kiireisiä, mutta vaihtelevia. Aamuvuorossa on enemmän asukkaiden perushoitoa kuten suihkuja. Lähihoitajan tehtävänkuva on hyvin laaja. Työtehtävät ovat monipuolistuneet ja lisääntyneet, ja työpäivät ovat kiireisiä, kun me asukkaiden hoidon ja huolenpidon lisäksi paljolti huolehdimme myös ruokahuollosta ja siisteyden ylläpitämisestä. Entistä tärkeämmäksi onkin tullut se aika, joka hoitajalta kuluu perushoitoon ja toimenpiteisiin potilaan kanssa – huomioiminen, juttelu, kosketus ja empaattisuus, sellainen hellä hoitaminen luo turvallisuuden tunnetta ja tunnetta siitä, että tulee kuulluksi.

Hoitajana minulle on tärkeää vuorovaikutus ja vanhuksen arjen helpottaminen niin, ettei esimerkiksi kipuja olisi. Erityisesti saattohoidossa tämä korostuu ja siksi hyvään saattohoitoon on löydyttävä aikaa. Ilo ja huumori piristävät päivää molemmin puolin. Asukkaiden ja omaisten kiitos on palkitsevaa ja tärkeää – se kannustaa ja tuo jaksamista.

Kaunialaan työnantajana olen tyytyväinen. Minulle asukkaan hyvinvointi ja arvostus, ja pienten toiveiden toteuttaminen on tärkeää, joten jos havaitsen epäkohtia, tuon ne esille. Osallistun mielelläni koulutuksiin, sillä haluan pysyä ammatillisessa kehityksessä mukana. Lähihoitajan työ on sekä henkisesti että fyysisesti vaativaa. Omasta jaksamisesta on huolehdittava hyvin. Tykkään pyöräillä ja metsästää, käyn avannossa ja lenkkeilen. Kutominen on samoin mieleinen harrastus. Työyhteisössä arvostan hyvää ammatillista kohtelua, esimerkiksi sitä, että kysymyksiin vastataan. Jonain päivänä me itse olemme asukkaina, ja silloin varmastikin toivoisimme tulevan kohdelluiksi kauniisti – arvokkaasti ja kunnioittavasti.


Pauliina, sairaala-apulainen

”Kaunialassa on lämmin henki ja hyvät työkaverit.”

Tämä työ on ehdottomasti minun juttuni – olen tehnyt näitä hommia koko ikäni. Aloitin Jorvissa, mutta jo 1998 siirryin Kaunialaan. Työskentelin vanhalla puolella osastolla 3 ja viihdyin siellä todella hyvin. Päätin kuitenkin opiskella vielä toisen ammatin ja sanoin haikein mielin Kaunialalle hyvästit. Opintojen jälkeen palasin kuitenkin takaisin näihin hommiin, sillä kertaa vuorostaan Jorviin. Siellä työ oli kolmivuorotyötä. Lapset olivat niihin aikoihin vielä pieniä, joten siinä oli sovittelemista ja säätämistä sen verran paljon, että päätin kysyä Kaunialasta, josko siellä olisi töitä tarjolla. Ja olihan siellä! Ja vieläpä juuri osasto 3:lla, jolla olin aiemmin ollut. Kaunialasa tehdään kahta vuoroa, aamua ja iltaa, joten se rauhoitti arkea kotona.

Olen viihtynyt Kaunialassa todella hyvin. Täällä on lämmin henki ja hyvät työkaverit. Sairaala-apulaisen työhön kuuluu paljon muutakin kuin siivouspalvelut osastoilla. Me osallistumme muun muassa ruokahuoltoon ja osastoilla järjestettäviin tapahtumiin, niiden järjestämiseen ja tarjoiluissa auttamiseen.

Aamuvuorossa keitämme ensimmäiseksi kahvit ja sitten seuraa aamupalan jako ja huoneiden siivousta. Jokaisella sairaala-apulaisella on omat alueet, joiden siisteydestä hän vastaa. Iltavuorolaiset tulevat töihin juuri sopivasti auttamaan lounaan jakamisessa. Osa sairaala-apulaisista toimii myös työpaikkaohjaajina.

Työssäni aivan parasta ovat ihmiset, meidän asukkaat, potilaat ja hyvät työkaverit. Potilaat ovat ihania – heitä tuleekin usein halattua ja kuulumiset kysellään aina puolin ja toisin. Heillä on upeita elämäntarinoita ja paljon viisaita sanoja. Tapahtumat ovat tärkeitä potilaille ja on hienoa saada auttaa potilaita osallistumaan niihin ja siten tuoda iloa heille.

Työ on vuosien varrella muuttunut. Ennen aamuvorossa oli kaksi, nykyisin yksi. Tahti on koventunut, mutta Kaunialassa inhimillisyys on säilynyt. Työturvallisuus on parantunut ja esimerkiksi tietoisuus työssä käytettävien puhdistusaineiden ominaisuuksista on lisääntynyt. Myös työvälineet ovat kehittyneet. Nykyisin on erilaisia koneita ja kevyempiä siivousliinoja. Samoin työergonomiaan kiinnitetään tänään yhä lisääntyvissä määrin huomiota. On ollut koulutuksia ja työterveys seuraa aktiivisesti työssä jaksamista.

Kauniala on ollut minulle hyvä työpaikka. Täällä on inhimillinen tekemisen meininki. Sinuun myös luotetaan, ammattitaitoasi arvostetaan ja apua löytyy aina.


Anniina, sairaanhoitaja

”Vanhukset ovat välittömiä ja huumoria riittää – heidän kanssaan on mukava jutella.”

Tämä ala on tuntunut pienestä pitäen omalta. Lapsuuden toiveammattini olikin lääkäri. Heti ylioppilaskirjoitusten jälkeen pääsin opiskelemaan sairaanhoitajaksi. Opinnot alkoivat syksyllä ja ensimmäiselle käytännön jaksolle pääsimme jo marraskuussa. Tulin silloin Kaunialaan, vaikka etukäteen ajatus vanhusten hoidosta hieman oudoksutti. Toisin kuitenkin kävi ja ihastuin heihin. Täällä oli silloin paljon muun muassa veteraaneja ja lottia. He olivat aivan ihania ja heidän kanssaan oli todella mukava jutella. Välillä ajattelinkin, että olenko ihan oikeasti töissä, voiko näin mukavaa olla.

Opintojen aikana tein Kaunialassa keikka- ja kesätöitä ja valmistumisen jälkeen määräaikaisuuksia. Halusin kuitenkin jatkaa vielä opintoja pidemmälle, ja reilun vuoden päästä pääsin Turkuun lukemaan hoitotiedettä. Opintojen ohessa tein taas tuttuun tapaan keikkatöitä Kaunialassa. Pidin hieman taukoa opiskelusta, tein määräaikaisuuksia Kaunialassa ja sitten pidemmän määräaikaisuuden päätteeksi sainkin vakituisen paikan Kaunialasta. Vaikka olen tehnyt töitä niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella eri terveysalan toimipaikoissa, aina olen palannut Kaunialaan. Täällä on sitä jotain.

Päivät osastoilla noudattavat melko vakiintunutta kaavaa. Aamulla on raportit, tehdään hoitotoimia, sitten aamupalat ja päivän lääkkeiden jako. Aamiaisen ja lounaan jälkeen on vielä hoitotoimia ja päivän mittaan työlistan tarkistusta ja toimia niiden mukaan akuutit sairaanhoidolliset tarpeet huomioiden. Erilaista viriketoimintaa on Kaunialassa tarjolla potilaille päivittäin, joten potilaiden päiviin tulee mukavasti vaihtelua.

Tykkään oppia uusia asioita ja etsiä haasteita, joten kun hoidonjärjestelyyn tuli paikka hakuun, innostuin heti. Sain paikan ja aloitin joulukuussa 2014. Nyt teen 60% työajasta osastolla ja 40% hoidonjärjestelyssä. Hoidonjärjestelyssä avoimien potilaspaikkojen määrä vaikuttaa kiireeseen ja päivät vaihtelevatkin suuresti – jokainen päivä on erilainen. Työhön sisältyy myös aktiivista potilashankintaa ja asioiden hoitamista useiden yhteistyötahojen kanssa. Työ on haastavaa, mutta todella mielenkiintoista ja monipuolista. Aina oppii jotain uutta.

Olen viihtynyt hyvin Kaunialassa ja päässyt tekemään erilaisia töitä. On ollut hienoa saada erilaisia mahdollisuuksia. Joustoa on löytynyt myös opintojen suhteen ja opiskeluun on suhtauduttu myönteisesti ja kannustavasti. Opintovapaan saaminenkin on ollut mahdollista. Tulevaisuuden suhteen olen positiivisesti odottavalla kannalla. Toivon uusia haasteita ja uralla etenemistä. Nykyään myös yrityksen toiminta ja taloudelliset menestystekijät kiinnostavat. Haluan omalta osaltani vaikuttaa siihen, että yritys jatkossakin pärjää ja töitä riittää.

Palkitsevinta tässä työssä on vuorovaikutus. Pidän ihmisten kanssa keskustelemisesta ja on mukava saada palautetta. Vanhuksilta löytyy uskomattoman paljon huumoria ja he ovat välittömiä. Kokemuksen myötä olen uskaltanut ottaa enemmän vastuuta, järjestellä ja organisoida asioita. Toivoisin, että yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja toisista huolehtimista kannustettaisiin lisäämään, sillä se auttaa meitä kaikkia jaksamaan. Tämä on pieni, lämminhenkinen sairaala, jossa kaikki edelleen tervehtivät toisiaan ja usein jutellaan, huumoriakin on paljon. Se kaikki on välittämistä ja auttamista. Yli kymmenen vuoden yhteiselon jälkeen Kaunialasta on tullut kuin toinen koti.


Marju, fysioterapeutti

”En voisi ajatellakaan tekeväni muuta työtä.”

Liikunta jossain muodossa on aina vahvasti ollut läsnä elämässäni – nuorempana harrastusten ja myöhemmin ammatin kautta. Opiskelin aluksi mielisairaanhoitajaksi, mutta veri veti liikunnan suuntaan ja niinpä jatkoin fysioterapeutiksi.

Olen työskennellyt koko urani ajan sotiemme veteraanien parissa. Aloitin vuonna 1993 Kaskisaaren kuntoutuslaitoksessa ja Kaunialaan siirryin 2001, kun toiminta Kaskisaaressa lakkautettiin. Kaunialassa olen työskennellyt päätoimisesti fysioterapeuttina ja saanut lisäksi olla mukana monessa mielenkiintoisessa ja hauskassa projektissa.

Urani aikana olen vetänyt muun muassa kotikuntoutusprojektia, jossa pitkäaikaistyöttömiä koulutettiin kotikuntoutumisavustajiksi. Vedin myös AKU-hanketta, jossa kehitettiin sotiemme veteraanien kotona selviytymistä tukeva kotikuntoutumisen malli. Palvelu-TV puolestaan oli projekti, jossa kehitimme etäkuntoutumista TV:n välityksellä sotainvalideille ja heidän leskilleen.

Keväällä 2015 ideoin ja toteutin valokuvanäyttelyn Kaunialassa kuntoutuksessa olevista ja täällä asuvista sotiemme veteraaneista. Projektissa mukana olivat myös valokuvaaja ja Kaunialan sosiokulttuurinen projektikoordinaattori. Kuvia kertyi yhteensä 120. Näyttely sai nimekseen Viimeiseen mieheen – Till siste man ja se oli esillä eduskunnan kirjastossakin kuukauden ajan.

Kaikista mieluisin projekti oli kuitenkin kehittämäni keinutuolijumppa, jota olen Kaunialan lisäksi kouluttanut laitoksiin ympäri Suomen. Myös PhysioToolsin nettisivuilta löytyy lähes 300 keinutuolijumppaohjetta. Kehittelin myös sukkahousujumpan, ja vuonna 2009 sainkin Tule ry:n järjestämässsä ’Ranka ja raajat’ –kilpailussa kunniamaininnan sukkahousu- ja keinutuolijumpistani.

Työnantajani positiivinen ja kannustava suhtautuminen on mahdollistanut nämä projektit. Olen viihtynyt Kaunialassa aivan erinomaisesti ja kokenut sotiemme veteraanien hyväksi tekemäni työn merkitykselliseksi – se on antanut minulle paljon. En voisi ajatellakaan tekeväni muuta työtä. Asiakaskunnan muuttuminen viime vuosina on haastanut kehittymään omassa työssään, mikä on ollut ammatillisesti erittäin motivoivaa ja palkitsevaa.


Mia, lähihoitaja

”Tässä työssä pitää tykätä ihmisten kanssa olemisesta.”

Olen aivan pienestä asti tykännyt olla ihmisten kanssa. Ammatinvalinnassa minulla painoikin juuri ihmisläheisyys, joten kouluttauduin lähihoitajaksi. Koska ajatuksissani oli vielä jatkaa pelastuslaitokselle sairaankuljetukseen, erikoistuin ensihoitoon.

Tutustuin Kaunialaan opiskeluaikoinani kesätöiden kautta. Tein myös vanhustyönharjoittelun täällä. Jäin keikkalaiseksi ja valmistuttuani sainkin vakituisen työpaikan TAPista eli tehostetun asumisen palveluyksiköstä. Nyt olen ollut täällä töissä hieman yli kolme vuotta ja olen viihtynyt todella hyvin.

Tämä on kodinomainen yksikkö, jossa vanhukset asuvat ja liikkuvat vapaasti, kuin kotonaan. Ympäristönä tämä poikkeaakin sairaalasta. Meillä on oma viihtyisä, aidattu pihamaa, jossa voi ulkoilla turvallisesti valvottuna. Lisäksi meillä on peliryhmiä ja pelaamme bingoa, kesäisin mölkkyä. Ja sitten on tietenkin Väinö – meidän kissa, osastomme lemmikki. Omaiset ovat yleensä tyytyväisiä hyvään hoitoon ja kiitos hyvästä työstä lämmittää aina mieltä.

Teen kolmivuorotyötä. Työni on vaihtelevaa ja monipuolista, kahta samanlaista päivää ei ole. Vanhusten kanssa työskennellessä eduksi on rauhallisuus ja harkitsevaisuus esimerkiksi sen suhteen, miten asioista sanoo. Vanhusten kanssa on mukava jutella ja erityisen mukavaa on kuunnella heidän juttujaan nuoruusvuosilta.

Työssä oppimisen myötä olen saanut myös lisävastuita. Olen osastomme ensiapuvastaava ja nykyisin vastaan myös työvuorolistojen tekemisestä. Toimenkuvani on laaja ja sisältää muun muassa lääkkeiden antamisen. Tämä on rankka ala, joten alalle tulevan on ehdottomasti tykättävä ihmisten kanssa olemisesta.