Palveluseteli on kaupungin tai kunnan myöntämä maksusitoumus, jolla asiakas voi hankkia tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja niiltä yksityisiltä palveluntuottajilta, jotka kaupunki tai kunta on hyväksynyt palveluntuottajaksi.

Setelin myöntäminen asiakkaalle perustuu sosiaali- ja terveystoimen ammattihenkilön tekemään palveluntarpeen arvioon. Asiakkaalla on oikeus valita haluamansa palveluntuottaja palveluseteliportaalista osoitteessa https://parastapalvelua.fi  , jossa on lista hyväksytyistä palvelusetelituottajista.

Asiakkaalla on kuluttajasuojalain mukainen kuluttajansuoja palvelusetelillä ostettuihin palveluihin. Palveluntuottaja sitoutuu palveluille määritettyihin laatuvaatimuksiin ja kriteereihin.

Kaunialan Sairaala on hyväksytty palveluntuottajaksi seuraavien kaupunkien/kuntien

palvelusetelitoiminnoissa:

HELSINKI:

Omaishoidon tuen ikääntyneiden lyhytaikainen hoito hoitoyksikössä

Omaishoitajan vapaan aikana hoidettava on turvallisessa hoidossa Kaunialassa.

Tiedustelut: hoidonjärjestelijä puh. 09 5059 2225 tai 050 562 8120

Fysioterapia

Fysioterapia vastaanotolla Kaunialan Sairaalassa tai kuntoutujan toimintaympäristössä.

neurologisen potilaan fysioterapia vastaanotolla Kaunialan Sairaalassa tai kuntoutujan toimintaympäristössä.

Toimintaterapia aikuisille

Toimintaterapia vastaanotolla Kaunialan Sairaalassa tai kuntoutujan toimintaympäristössä.

Ikääntyneiden päivätoiminta
Päivätoiminta on ryhmämuotoista, 6 tuntia päivässä kestävää, asiakkaan omia voimavaroja tukevaa ja ikääntyneille sopivaa tavoitteellista toimintaa.

VANTAA

Omaishoitajan vapaapäivä kotiin
Kotihoito

ESPOO

Tilapäinen kotihoito
Säännöllinen kotihoito

LOHJA

Omaishoidon vapaa, kotiin tuotettuna, ikääntyneiden palveluseteli
Henkilökohtaisen avun palveluseteli

 KARVIAINEN

Omaishoidon tuen lakisääteisen vapaan aikainen hoito kotona
Tilapäinen kotihoito
Säännöllinen kotihoito

Tiedustelut:

Vastaanotolla tapahtuvat palvelut: Minna Oksa, palveluvastaava p. 050 4338970, minna.oksa@kauniala.fi tai Tiina Niskanen, palveluvastaava p. 050 4168760, tiina.niskanen@kauniala.fi

Kotona annettavat palvelut: Soile Tornberg, palveluvastaava  p. 044 9061600, soile.tornberg@kauniala.fi tai kotihoidon koordinaattori p. 0438266873.