Kotihoivan palvelut mahdollistavat hyvän arjen sujumisen omassa kodissa. Kotihoiva auttaa, kun tarvitset apua selviytyäksesi jokapäiväisistä toiminnoista esimerkiksi sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi.

Lähihoitajan tehtäviä kotikäynneillä ovat esimerkiksi:

 • peseytymisessä ja pukeutumisessa avustaminen
 • ruokailuun liittyvä avustaminen
 • haavahoidot ohjeen mukaan
 • lääkehoidot terveydenhuollon säännösten mukaan
 • esim. verenpaineen ja verensokerin mittaukset
 • liikeharjoitukset terapiahenkilöstön ohjeiden mukaisesti
 • ulkoilu
 • asiointiapu
 • kauppakäynnit
 • ruoan valmistaminen yhdessä asiakkaan kanssa
 • asunnon siistiminen
 • pieni pyykinpesu
 • muut erikseen sovittavat avut