Kotikuntoutuksella pyritään kokonaisvaltaisesti edistämään asiakkaan hyvinvointia tarjoamalla virikkeellistä arkea sekä työkaluja toimintakyvyn edistämiseen. Kuntoutus pohjautuu fysioterapeutin tekemään toimintakyvyn arvioon, jonka pohjalta laaditaan kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelman mukaiset tapaamiset toteuttaa terveydenhuollon ammattilainen (lähihoitaja).

Kotikuntoutuksen hinta määräytyy aina tapaamisen alkuun kuuluvasta fysioterapeutin kotikäynnistä (90 min) ja kuntoutussuunnitelman mukaisista muista kotikäynneistä.

Kts. KotiKaunialan hinnasto, kotifysioterapeutin ja kotihoivan käyntihinnastot