Kaunialan sairaala on Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja yksilöfysio- ja toimintaterapiassa sekä ykislö- ja ryhmämuotoisissa allaterapioissa. Kaunialassa on käytössä lämminvesiallas (32 astetta).

Yksilöterapian tavoitteena on kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden edistäminen ja tukeminen hänelle merkityksellisissä arjen toiminnoissa. Ryhmäterapiassa tavoittena on lisäksi kuntoutujien vuorovaikutuksen lisääntyminen ja aktiivinen osallistuminen. Ryhmäterapiassa kuntoutujien on myös mahdollista saada vertaistukea.

Kaunialalla on pitkät perinteet ja vahva osaaminen vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa. Kaunialan kuntoutus on moniammatillista ja laaja-alaista. Kuntoutuksen toimintaympäristö on tiloineen ja välineineen nykyaikaista sekä turvallista. Henkilöstön vahva ammattitaito ja tarkoituksenmukaiset kuntoutusmenetelmät tukevat kuntoutujan selviytymistä arkielämässä. Tarjoamme palveluja myös ruotsin ja englannin kielellä.

Hakeutuminen Kaunialaan vaativaan lääkinnälliseen terapiapalveluun

Kysymyksessä on Kelan rahoittama ja järjestämä kuntoutus, terapiaa toteutetaan Kelan maksusitoumuksella.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Minna Oksa
palveluvastaava, terapiatiimi
minna.oksa@kauniala.fi
050 433 89

Tiina Niskanen
palveluvastaava, hoidon tukipalvelut ja KaunialaKlinikka
tiina.niskaneng@kauniala.fi
050 416 8760

70

Maksusitoumusta haetaan Kelalta lääkärin B-lausunnolla sekä kuntoutushakemuksella KU 104. Kela maksaa kuntoutujalle korvauksen tarpeellisista ja kohtuullisista matkakustannuksista omavastuun ylittävältä osalta.

Lisätietoja löytyy Kelan verkkosivuilta www.kela.fi