Kauniala täydentää rauhanturvaajien kuntoutuspalveluja

Kauniala on yksi neljästä Sairas- ja Veljeskodista, jossa toteutetaan myös rauhanturvaajien kuntoutusta. Sotilastapaturmissa loukkaantuneiden tai palvelussairauksiin sairastuneiden kuntoutus tapahtuu Kaunialan kuntoutusosastoilla moniammattillisten tiimien ohjauksessa. Osaamisemme ytimessä on monivammaisten fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kuntoutus, joten olet huippuammattilaisten hyvissä käsissä.

Sotilastapaturmalaissa, joka koskee muun muassa sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä olevia, ei säädetä oikeudesta kuntoutukseen kaavamaisesti haittaluokan mukaisesti, kuten aiemmassa sotilasvammalaissa vaan nykyaikainen lääkinnällinen kuntoutus on tavoitteellista työ- ja toimintakykyä parantavaa toimintaa.

Valtiokonttori vakuutuslaitoksena suorittaa vahingoittuneille tai suoraan hoitolaitoksille korvauksia annetusta kuntoutuksesta.